Μάθετε για το whistlers

Σκοπός της ιστοσελίδας whistlers.hgc.gov.gr είναι η συλλογή πληροφόρησης σχετικά με την παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, γεγονός που θα επιτρέψει στην ΕΕΕΠ και τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς να αναλάβουν συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου τα παράνομα δίκτυα διεξαγωγής να περιοριστούν.

Μέσω της ιστοσελίδας μπορεί ο οποιοσδήποτε, ανώνυμα ή επώνυμα, να παράσχει πληροφόρηση για οποιοδήποτε σημείο παράνομης διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. Η πληροφόρηση αυτή περιλαμβάνει:
  • Ιστοσελίδες παράνομου στοιχηματισμού
  • Ιστοσελίδες μη αδειοδοτημένων affiliates
  • Εφαρμογές / apps παράνομης διεξαγωγής παιγνίων
  • Παράνομους επίγειους χώρους διεξαγωγής τυχερών παιγνίων

Ναι. Οι αναφορές είναι ανώνυμες. Ωστόσο εάν θέλετε να αναφέρετε κάτι επώνυμα, έχετε την επιλογή υποβολής επώνυμης αναφοράς.

Όχι. Η ιστοσελίδα δεν προορίζεται για την υποβολή καταγγελιών/παραπόνων που αφορούν στους αδειοδοτημένους παρόχους διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων. Κάθε καταγγελία/παράπονο σχετικά με τα παραπάνω που τυχόν υποβληθεί μέσω αυτής της ιστοσελίδας δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να υποβάλετε καταγγελίες/παράπονα σχετικά με τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια μπορείτε να βρείτε στο άρθρο 26 της με αριθμό 79835 ΕΞ 2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3265) και στο site της ΕΕΕΠ. Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα για την υποβολή καταγγελιών είναι διαθέσιμη εδώ.

Μπορείτε να δείτε τους αδειοδοτημένους ιστοτόπους διεξαγωγής τυχερών παιγνίων εδώ.

Η ΕΕΕΠ συντάσσει και αναθεωρεί κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (Blacklist) που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εφόσον επιθυμείτε να υποβάλετε ανώνυμη αναφορά δεν ζητούνται προσωπικά σας δεδομένα.
Στην περίπτωση υποβολής επώνυμης αναφοράς τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται υποχρεωτικά είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τυχόν πρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας που προαιρετικά εσείς επιθυμείτε να μας παρέχετε.